ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอัมฮาริก ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 2 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Nadir
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

248 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอัมฮาริก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Yeabsira
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

391 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอัมฮาริก
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ