Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Amhara tốt nhất cho bạn.

2 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Nadir
Gia sư cộng đồng
5.0

248 bài học

SPEAKS

Tiếng Amhara
Tiếng Anh
Tiếng Tigrinya
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Yeabsira
Gia sư cộng đồng
4.9

391 bài học

SPEAKS

Tiếng Amhara
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD