ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอาหรับ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 461 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Firas Ahmad
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

48 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Arwa
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

486 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 23.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
othman.
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1196 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Mohammad Jounai...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

15 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.50
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Ammar Yaser
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

18 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Khaila Juma
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Fatima Zahra
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

5 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
jamal idrissi
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

284 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Fathiyya Refky
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

16 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Rose Saed
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
ตอนนี้ว่าง
Group 2Created with Sketch.
Abdelhady Esmae...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

130 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
อื่นๆ
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Ahmed Ashraf
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

34 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Bassel
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Nader Magdy
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Dr. Ahmed
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

2089 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Nafisa Nady
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Alhalabi
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

233 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (อ่าว)
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Muhammad Sadiq
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

151 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ภาษามาเลย์
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Ali Yazdi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

41 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.99
การทดลอง
USD 1.99
Group 2Created with Sketch.
fadia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

19 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ