ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอาร์มีเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 14 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Satenik
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

148 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Shushan Grigory...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

181 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 19.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Astghik
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

540 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
ANNA
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

25 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาเยอรมัน
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Արմինե
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

2371 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Arsema
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

683 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lusine
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

244 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lida
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

559 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kariné
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

155 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Adloyan Karine
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Ani
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

182 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Liza
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1639 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Julia
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

222 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Karen
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

10 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ