Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Armenia tốt nhất cho bạn.

14 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Shushan Grigory...
Gia sư cộng đồng
5.0

182 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 19.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Satenik
Gia sư cộng đồng
5.0

150 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Արմինե
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

2371 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Adloyan Karine
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Lusine
Gia sư cộng đồng
5.0

244 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
ANNA
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

25 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Astghik
Gia sư cộng đồng
5.0

542 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Arsema
Gia sư cộng đồng
5.0

685 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lida
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

560 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kariné
Gia sư cộng đồng
5.0

156 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Julia
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

223 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Liza
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1640 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Ani
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

182 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Karen
Gia sư cộng đồng
5.0

10 bài học

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD