Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Azeri tốt nhất cho bạn.

15 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Samira
Gia sư cộng đồng
5.0

822 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Anh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Alexandra
Gia sư cộng đồng
5.0

327 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Azeri
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Asaf Orujov
Gia sư cộng đồng
5.0

80 bài học

SPEAKS

Tiếng A-déc-bai-dan
Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học phí theo giờ từ
USD 5.50
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Maya Ibrahimova
Gia sư cộng đồng
5.0

1316 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Arvid
Gia sư cộng đồng
4.9

4162 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Nga
Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Aysuda
Gia sư cộng đồng
5.0

40 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Ba Tư (Farsi)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Gunay Memmedova
Gia sư cộng đồng
4.9

4 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Gülnare Türkavc...
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1722 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng A-déc-bai-dan
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.50
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
behnam nazari
Gia sư cộng đồng
4.9

146 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Ba Tư (Farsi)
Tiếng Anh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Rasul
Gia sư cộng đồng
5.0

80 bài học

SPEAKS

Tiếng A-déc-bai-dan
Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Mehri Erica
Gia sư cộng đồng
5.0

11 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Kamran
Gia sư cộng đồng
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Tahmina
Gia sư cộng đồng
5.0

462 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Rosa Mohammadi
Gia sư cộng đồng
5.0

316 bài học

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Ba Tư (Farsi)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Kenan Hemidli
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Azeri
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.50
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD