ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาจีน (กลาง) ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 2223 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Erika
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

36 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Julian Fu 三祥
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Chacha チャチャ
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

78 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Angel
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Daniela
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

4 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Shelly Wang
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Lora
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

17 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาจีน (ฮากกา)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Susan
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

20 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
You Min Melanie
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Grace
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

21 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Monica Zhang
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

23 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Marvin 钟老师
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

36 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Lu Qian
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

12 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Jing❤CTCSOL
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

152 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.99
การทดลอง
USD 6.99
Group 2Created with Sketch.
🌸Dora🦄
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

9 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Helen(tutoring ...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

929 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Amie 艾米
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Alice Ye
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

24 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Tina
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Sean
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

330 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ