Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) tốt nhất cho bạn.

2283 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Priscilla Z
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Lora
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

7 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Tiếng Trung Quốc (Khách Gia)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Lucky
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Wendy
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Alina
Gia sư cộng đồng
5.0

5 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Jiangqiuxue
Gia sư cộng đồng
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Genia
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Susan
Gia sư cộng đồng
5.0

19 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Ellie Hu
Gia sư cộng đồng
5.0

7 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Ren Zhiqi
Gia sư cộng đồng
4.8

14 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Angel
Gia sư cộng đồng
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Carrie Xu(HSK)
Gia sư cộng đồng
5.0

32 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Haley
Gia sư cộng đồng
5.0

37 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Marvin 钟老师
Gia sư cộng đồng
5.0

30 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Lulu Chen
Gia sư cộng đồng
4.9

20 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Baylee Liang
Gia sư cộng đồng
4.9

15 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Monica Zhang
Gia sư cộng đồng
5.0

9 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Yayan Yang
Gia sư cộng đồng
5.0

5 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Đài Loan)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Sandy Zheng
Gia sư cộng đồng
5.0

4 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
itzumi
Gia sư cộng đồng
4.9

9 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD