Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Anh tốt nhất cho bạn.

8192 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Odi
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Ả Rập
Học phí theo giờ từ
USD 9.50
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Mmabatho
Gia sư cộng đồng
5.0

31 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Sotho
Tiếng Xhosa
Tiếng Zulu
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Jordan Neary
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Wildon
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Godi
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Pugi
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Zulu
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Kele
Gia sư cộng đồng
5.0

3 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Tswana
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Shevani K
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Craig G
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Mmakoena Lamola
Gia sư cộng đồng
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Sotho
Tiếng Tswana
Tiếng Zulu
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Kyle Vandall
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Claudia
Gia sư cộng đồng
5.0

4 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Nqobile
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Bryan Dorman
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Thandi Nkambule
Gia sư cộng đồng
5.0

39 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Teacher Tsholof...
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Peter 피터
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Lungi
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Zulu
Tiếng Xhosa
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Có sẵn ngay bây giờ
Group 2Created with Sketch.
Gareth
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 40.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Roselie Kelly
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD