Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Pháp tốt nhất cho bạn.

1364 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Adrien Guigaz
Gia sư cộng đồng
5.0

23 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Charlie
Gia sư cộng đồng
4.9

1582 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Amel
Gia sư cộng đồng
5.0

27 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Stefanie
Gia sư cộng đồng
5.0

4544 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 21.95
Học thử
USD 13.95
Group 2Created with Sketch.
⭐Kévin Hit Coac...
Gia sư cộng đồng
5.0

233 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Anna Maria
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Daniele Palazzi
Gia sư cộng đồng
5.0

28 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Ahmed Gamal
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

87 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Ả Rập
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)
Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại)
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Abdel
Gia sư cộng đồng
4.9

3 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Sarah
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Yana
Gia sư cộng đồng
5.0

283 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Armenia
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Aymen Mokrani
Gia sư cộng đồng
5.0

53 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Ả Rập
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Abdennour Ahmad...
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

13 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Ả Rập
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Delphine
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Christophe
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

23 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Tamil
Học phí theo giờ từ
USD 21.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Michela
Gia sư cộng đồng
4.9

173 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Matthieu Gouton
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Andy Mondesir
Gia sư cộng đồng
5.0

46 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Creole Haiti
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Thomas
Gia sư cộng đồng
5.0

714 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Clémentine Mega...
Gia sư cộng đồng
5.0

34 bài học

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD