ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาเยอรมัน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 684 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Riccardo
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฟรียูลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Sina Leimer
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1001 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 38.00
การทดลอง
USD 17.00
Group 2Created with Sketch.
Eva
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

277 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 19.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Simon
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1649 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Andreas
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2544 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 26.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yulya
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

44 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Natalya
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

6001 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษายูเครน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Alex Voloza
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

844 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปแลนด์
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 65.00
การทดลอง
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Markus K.
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

57 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 28.00
การทดลอง
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Yana
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

285 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอาร์มีเนีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Mariia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

46 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Le Quynh Anh Ma...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

17 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Lars
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

3348 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 34.00
การทดลอง
USD 17.00
Group 2Created with Sketch.
Carina Popov
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

619 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 38.00
การทดลอง
USD 20.00
Group 2Created with Sketch.
Michal
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

13 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาโปแลนด์
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 37.00
การทดลอง
USD 12.00
Group 2Created with Sketch.
Meryem
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

397 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาเคิร์ด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 30.00
การทดลอง
USD 16.00
Group 2Created with Sketch.
Christian
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

77 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันแบบออสเตรีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Kristina
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

35 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Lars
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1963 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Philipp Koch
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

436 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.50
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ