Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Đức tốt nhất cho bạn.

687 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Christian
Gia sư cộng đồng
5.0

107 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Đức (Áo)
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Eva
Gia sư cộng đồng
4.9

294 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 19.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Andreas
Gia sư cộng đồng
5.0

2559 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 26.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yulya
Gia sư cộng đồng
4.9

55 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Sophie
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Andreas Herejk
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Marcel
Gia sư cộng đồng
5.0

902 bài học

SPEAKS

Tiếng Séc
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Na Uy
Tiếng Ba Lan
Học phí theo giờ từ
USD 19.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Markus K.
Gia sư cộng đồng
5.0

68 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 28.00
Học thử
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Natalya
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

6024 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng U-crai-na
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kristina
Gia sư cộng đồng
5.0

41 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Meryem
Gia sư cộng đồng
5.0

397 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Kurd
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
Học thử
USD 16.00
Group 2Created with Sketch.
Alex Voloza
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

849 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 65.00
Học thử
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Selina Göttlich...
Gia sư cộng đồng
5.0

1749 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
Học thử
USD 14.00
Group 2Created with Sketch.
Max Zylla
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Le Quynh Anh Ma...
Gia sư cộng đồng
5.0

22 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Gizem
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Elena
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1908 bài học

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Anna
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

366 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 24.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Lorenzo
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Lars
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

3376 bài học

SPEAKS

Tiếng Đức
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 34.00
Học thử
USD 17.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD