ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาฮินดี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 140 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Pragya Goel
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

79 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Ruchika D
ติวเตอร์ของชุมชน
4.8

107 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาเตลูกู
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Akanksha Bhashk...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

838 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Neha kumari
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

148 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาโภชปุรี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Shrujan Rajdeep
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

63 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษามราฐี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Suprit Roy
ติวเตอร์ของชุมชน
4.8

68 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Yusuf
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

10980 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาคุชราต
ภาษาอูรดู
ภาษามราฐี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Sandeep kaur
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

61 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Mahesh Sharma
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

167 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 30.00
Group 2Created with Sketch.
Saba khanum
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

264 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Ravi K
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

36 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.50
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Arpita Pandey
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

53 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.66
Group 2Created with Sketch.
Neeraj Mahajan
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

99 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Afreen
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

33 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Shikha
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

79 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
R.C. Sharma
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

127 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาสันสกฤต
ภาษาพาครี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Shyam Kumar
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

395 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเนปาล
ภาษาอูรดู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Seraj Khan
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

716 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสันสกฤต
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Rachna
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

3666 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Kumod Kumar
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

525 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.50
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ