Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Hindi tốt nhất cho bạn.

144 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Mahesh Sharma
Gia sư cộng đồng
5.0

148 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 30.00
Group 2Created with Sketch.
Ravi K
Gia sư cộng đồng
5.0

30 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 5.50
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Neha kumari
Gia sư cộng đồng
5.0

147 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Bhojpuri
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Saba khanum
Gia sư cộng đồng
5.0

259 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Urdu
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Yusuf
Gia sư cộng đồng
5.0

10946 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Tiếng Gujarat
Tiếng Urdu
Tiếng Marathi
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Sandeep kaur
Gia sư cộng đồng
5.0

59 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Punjab
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Priya
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Tamil
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Arpita Pandey
Gia sư cộng đồng
5.0

48 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Urdu
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 2.66
Group 2Created with Sketch.
Shrujan Rajdeep
Gia sư cộng đồng
5.0

59 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Marathi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Ruchika D
Gia sư cộng đồng
4.8

105 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Telugu
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
R.C. Sharma
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

126 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Phạn
Tiếng Bagri
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Salil Kumar
Gia sư cộng đồng
5.0

18 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Bhojpuri
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Soni Goyal
Gia sư cộng đồng
5.0

58 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Punjab
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Akanksha Bhashk...
Gia sư cộng đồng
5.0

833 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Afreen
Gia sư cộng đồng
5.0

32 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Neeraj Mahajan
Gia sư cộng đồng
5.0

99 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Punjab
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Shikha
Gia sư cộng đồng
5.0

77 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Shyam Kumar
Gia sư cộng đồng
5.0

313 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Nê-pan
Tiếng Urdu
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Himangi Sharma
Gia sư cộng đồng
4.9

58 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Tiếng Bengal
Tiếng Marathi
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Rachna
Gia sư cộng đồng
4.9

3638 bài học

SPEAKS

Tiếng Hindi
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD