ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอิตาลี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1069 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Denise
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Anna Maria
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Riccardo
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฟรียูลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Gaspare
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Pierluigi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปแลนด์
ภาษาสวีเดน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Gaia Marchesi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

29 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Amalia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Dennis Roman
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

450 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.87
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
MARA
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

61 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.50
Group 2Created with Sketch.
Martin
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

59 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Rosario Paolo
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

37 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Luciana
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

20 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาโปแลนด์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Chiara
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

66 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Aronne
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.67
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Giada Traveller
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

535 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Salvatore M.
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Francesco Leone
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Stefano
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

100 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Michael
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.50
การทดลอง
USD 4.23
Group 2Created with Sketch.
Cecilia Vichi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

44 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ