Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Ý tốt nhất cho bạn.

1068 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Riccardo
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Đức
Tiếng Friuli
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Caterina_DM
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Anna Maria
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Denise
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Daniele Palazzi
Gia sư cộng đồng
5.0

28 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Gaspare
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
MARA
Gia sư cộng đồng
5.0

59 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.50
Group 2Created with Sketch.
Rosaria Venditt...
Gia sư cộng đồng
5.0

69 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.50
Group 2Created with Sketch.
Dennis Roman
Gia sư cộng đồng
5.0

450 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.87
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Federica
Gia sư cộng đồng
5.0

52 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Michela
Gia sư cộng đồng
4.9

173 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Gaia Marchesi
Gia sư cộng đồng
5.0

27 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Martin
Gia sư cộng đồng
5.0

55 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bun-ga-ri
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Roberto Righi
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Rosario Paolo
Gia sư cộng đồng
4.9

37 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Mauro C.
Gia sư cộng đồng
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Pierluigi
Gia sư cộng đồng
5.0

11 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Ba Lan
Tiếng Thụy Điển
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Irene
Gia sư cộng đồng
5.0

25 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Đức
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 3.89
Group 2Created with Sketch.
Ana Spataru
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Romania
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Veronica
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD