Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Nhật tốt nhất cho bạn.

1258 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Akira
Gia sư cộng đồng
5.0

611 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 12.50
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
しゅん
Gia sư cộng đồng
5.0

45 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Tama
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

414 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kanako
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
シーさん
Gia sư cộng đồng
5.0

5 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.50
Group 2Created with Sketch.
うえき みお
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Tai 日语外教丸山
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

893 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Học phí theo giờ từ
USD 23.90
Học thử
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Junko
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Aika
Gia sư cộng đồng
5.0

98 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Akane☆
Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Saki
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
ひろこ / Hiroko
Gia sư cộng đồng
5.0

1 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Taka
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
kaori okimitsu
Gia sư cộng đồng
5.0

230 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Tomo I.
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1754 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Thái
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
AOI (あおい)
Gia sư cộng đồng
5.0

404 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 2.80
Group 2Created with Sketch.
Yuki.K
Gia sư cộng đồng
5.0

6 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
momo
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

381 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
アルト(Aruto)
Gia sư cộng đồng
5.0

166 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kana
Gia sư cộng đồng
5.0

180 bài học

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.99
Học thử
USD 4.99
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD