Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Hàn Quốc tốt nhất cho bạn.

419 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Linea 리네아
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Jaehyun You
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Heart
Gia sư cộng đồng
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Soo (수연)
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

782 bài học

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
Học thử
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Hayat
Gia sư cộng đồng
5.0

979 bài học

SPEAKS

Tiếng Ả Rập (Maghreb)
Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại)
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Juyoung
Gia sư cộng đồng
5.0

215 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
윤태웅
Gia sư cộng đồng
5.0

179 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Juri Goh
Gia sư cộng đồng
4.9

17 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
JJ Kim
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

229 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 32.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Anna
Gia sư cộng đồng
4.8

5 bài học

SPEAKS

Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Ju hee Kang
Gia sư cộng đồng
5.0

230 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Julie
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
tianna
Gia sư cộng đồng
5.0

119 bài học

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Vincent Shin
Gia sư cộng đồng
5.0

554 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Reamy Lee
Gia sư cộng đồng
5.0

458 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Học thử
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Yujin(유진)
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1296 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
KyongSup Song
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

730 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
Học thử
USD 9.99
Group 2Created with Sketch.
Youngju (영주)
Gia sư cộng đồng
5.0

159 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nhật
Học phí theo giờ từ
USD 11.99
Học thử
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Eun Hee Moon
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

3358 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 21.00
Học thử
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Jiyoung Juh
Gia sư cộng đồng
5.0

643 bài học

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD