ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาโปรตุเกส ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 734 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Gabriela
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

279 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Simone Nakamura
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Celia
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Fábio Oliveira
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Gui Moreira
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

19 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Marina Panziera
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

36 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
LANDER COSTA
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Carlos Henrique
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

24 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Lucas santos
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

21 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Iasmin
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Nayara Afonso
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Jobson
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

159 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Ryan Almeida
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

12 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Rodrigo Basilio
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

50 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Geovana
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

9 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Carlos
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

70 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Gabi Cavalcante
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

507 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Livia Matyuchev...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1447 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Gabriele
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 2.50
Group 2Created with Sketch.
Rogério de Paul...
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ