Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Học phí
Người bản ngữ
Kiểu giáo viên
Danh mục
Bài học Tức thời
Thời gian rảnh
Tự động Chấp nhận

Tìm giáo viên Tiếng Bồ Đào Nha tốt nhất cho bạn.

734 Giáo viên

Bài học Tức thời

Bạn muốn thực hiện một bài học ngay lúc này? Tìm một giáo viên mà có sẵn ngay bây giờ và bắt đầu học!

Gabriela
Gia sư cộng đồng
5.0

279 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Simone Nakamura
Gia sư cộng đồng
5.0

2 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Celia
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Fábio Oliveira
Gia sư cộng đồng
5.0

7 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Gui Moreira
Gia sư cộng đồng
5.0

19 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Marina Panziera
Gia sư cộng đồng
5.0

36 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
LANDER COSTA
Gia sư cộng đồng
5.0

3 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Carlos Henrique
Gia sư cộng đồng
5.0

24 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Lucas santos
Gia sư cộng đồng
5.0

21 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Iasmin
Gia sư cộng đồng
5.0

8 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Nayara Afonso
Gia sư cộng đồng
5.0

7 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
Học thử
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Jobson
Gia sư cộng đồng
5.0

159 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Ryan Almeida
Gia sư cộng đồng
5.0

12 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Pháp
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Học thử
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Rodrigo Basilio
Gia sư cộng đồng
4.9

50 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Geovana
Gia sư cộng đồng
4.9

9 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Carlos
Gia sư cộng đồng
5.0

70 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Gabi Cavalcante
Gia sư cộng đồng
4.9

507 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
Học thử
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Livia Matyuchev...
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

1447 bài học

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Học thử
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Gabriele
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
Học thử
USD 2.50
Group 2Created with Sketch.
Rogério de Paul...
Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Học thử
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD