ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษารัสเซีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1249 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

サシャ(Sasha)
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษายูเครน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Maria
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 21.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Iana
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Julia
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

204 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Anastasia
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

41 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 23.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Viktoria
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1358 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Yulya
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

46 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yulia
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

11 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Tatiana
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

4 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Mary Kuznetsova
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

103 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Svetlana Ivanov...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

68 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Irina
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

23 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Valeria Vakhito...
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

12 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Anastasiia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

53 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษายูเครน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Natalia
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Elina
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Elena Flores
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Gulnara
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

20 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Natalya
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

6010 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษายูเครน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Aleksandr
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ