ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาสเปน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 4027 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Edimar Valentin...
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Laura
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาคาตาลัน
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Luis Nieto
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

623 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
การทดลอง
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Daniela Medicin...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Valentina Ahren...
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Juan Felipe
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.99
การทดลอง
USD 5.99
Group 2Created with Sketch.
Juan Málaga Lóp...
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Michelle Vargas
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Nicolas Ardila
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

33 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Pablo Muñoz
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Gabriel Gallego
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

5 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Laura Pineda
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 2.50
Group 2Created with Sketch.
Daniel
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

9 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.50
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Jesus
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Noé Escudero
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Maria Villarras...
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Luis Miguel Alz...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

54 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Helman Martínez
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Alejandra Orteg...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Rut Moreno
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ