Ria Zhang
Profesyonel Öğretmen
🇨🇳一句有意思的中文 No.2,你看懂了吗? A fun Chinese sentence (No.2), can you understand?🧐 “自由,不是想做什么就做什么,而是想不做什么就不做什么。” "Zìyóu, búshì xiǎng zuò shénme jiù zuò shénme, érshì xiǎng bú zuò shénme jiù bú zuò shénme." 👉👉Want to know more about China🏮? ✅Come to me ⚠️
7 Eki 2022 11:42