Andrés
Gia sư cộng đồng
Presente de indicativo
Yo ___________ todos los días.
estudiaba
estudio
181 đã tham gia kiểm tra
29 Th11 2022 20:28
Bài chữa · 1
Presente de indicativo
Yo estudio todos los días.
30 tháng 11 năm 2022
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!