Nathnael Techane

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Amhara
Bản ngữ
Nói
Tiếng Ý
Bản ngữ
Đến từ ÝSống tại Rome, Ý (00:54 UTC+01:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 16 Sep năm 2023
Interest topicDu lịchÂm nhạcHistoryFilms & TV SeriesPets & Animals
Hello, everyone! I'm Nat, and I want to share with you my great passion: the inseparable connection between language and culture. The enthusiasm that overwhelms me when I immerse myself in the beauty and diversity of the world's languages and the cultures that animate them is simply overwhelming. For me, languages are like open windows to wonderful worlds, rich in history, traditions, and unique points of view. Each language is an invaluable treasure, a key that allows us to access new nuances of human thought and embrace the way different communities interpret the world. But languages are not just words and grammar; they are mirrors of the societies they come from. They tell us stories o

Bài học Tiếng Amhara

Amharic basic level
A1 -  C1

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 6.00

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

Các nhận xét

Giáo viên này chưa có nhận xét nào. Hãy đăng ký một bài học và là người nhận xét đầu tiên!
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD