Juljan

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng An-ba-ni
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Khác
Đến từ An-ba-niSống tại Lyon, Pháp (11:41 UTC+01:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 8 Jan năm 2023
Interest topicThể thaoFilms & TV SeriesGaming
My name is Juljan. I am an Albanian teacher from a small city in the middle of Albania called Kavaje. However, since a few years now, I have been living in France. I love doing sports, creating visual effects for videos and I have a big interest in movies.
5.0
Xếp hạng
14
Học viên
55
Bài học
100%
Tham gia
96%
Phản hồi

Bài học Tiếng An-ba-ni

Bài học thử
5 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Albanian for all levels
A1 -  C2

Chung

42 bài học đã hoàn thành
USD 9.00+
Gói bài học được giảm giá 11%
Practicing your Albanian
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

8 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 12%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

2 Nhận xét

Steven Robert
6 bài học Tiếng An-ba-ni
Excellent tutor :-) Great at making corrections and explaining why the little things make a big difference. Highly recommended! 11/10
24 Th05 năm 2023
Lara Noemi DIENER
1 bài học Tiếng An-ba-ni
Juljan is very patient, paying high attention to my pronunciation and finds creative and motivating ways to teach and adapts the class to my specific needs. At the beginning of the class we had a little conversation with the vocabulary I know which is really encouraging to practice and keep learning. I would definitely recommend! Thanks again!
5 Th02 năm 2023
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD
Giáo viên này hiện đang không chấp nhận yêu cầu bài học. Bạn có thể thử liên lạc với giáo viên để sắp xếp một bài học.