Elda Sokoli

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng An-ba-ni
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Khác
Albanian teacher wit over 3 years of teaching experience
Đến từ An-ba-niSống tại Tirane, An-ba-ni (00:21 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 28 Mar năm 2023
Interest topicDu lịchFilms & TV SeriesÂm nhạc
Hello everyone! My name is Elda and I’m happy you are checking my profile. I’m from Albania, Tirana and I teach online/onsite Albanian classes to expats living or planning to move to Albania. Some of my students are Albanians born abroad and who want to keep their roots. I also teach English to kids and adults who want to develop their language skills. I’d love to get to know you; so welcome! 

Bài học Tiếng An-ba-ni

Bài học thử
0 lessons completed
USD 5.00+
Conversational Albanian and Pronunciation
A1 -  C1

Chung

0 lessons completed
USD 12.00+
Gói bài học được giảm giá 16%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

Các nhận xét

Giáo viên này chưa có nhận xét nào. Hãy đăng ký một bài học và là người nhận xét đầu tiên!
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD