English with Carmen

Giáo viên chuyên nghiệp
Giảng dạy
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Bản ngữ
Certified and Professional teacher
Đến từ Nam PhiSống tại Other, Nam Phi (06:32 UTC+02:00)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 26 Jun năm 2023
Interest topicFilms & TV SeriesHistoryWriting
Growing up in a country with such a diversity of cultures and languages cultivated a fascination to learn different languages. I have always enjoyed teaching various subjects like History, Geography, English as well as any interesting topic regarding Science. I am a qualified teacher with a Bachelor's Degree in Education and a TEFL certification which include teaching Business English. I enjoy travelling, trying different kinds of food and learning different languages. I love scuba diving, wildlife photography and blogging.

Bài học Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Beginner Afrikaans Introduction
A1 -  A2

Chung

0 bài học đã hoàn thành
USD 15.00

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)

Các nhận xét

Giáo viên này chưa có nhận xét nào. Hãy đăng ký một bài học và là người nhận xét đầu tiên!
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD