Giáo viên Tiếng Bengal tên Protyush Kisku

Protyush Kisku

Gia sư cộng đồng
Giảng dạy
Tiếng Bengal
Bản ngữ
Nói
Tiếng Anh
Bản ngữ
Tiếng Hindi
Bản ngữ
Tiếng Đức
Khác
🎓📚 🇮🇳 Certified Bengali Language Teacher with 6 Years of Experience! 🏫💼💯
Đến từ Ấn ĐộSống tại Calcutta, Ấn Độ (10:09 UTC+05:30)
Giới thiệu bản thân
Là giáo viên italki từ 28 Dec năm 2020
Interest topicDu lịchArtÂm nhạcFilms & TV SeriesHistory
👨‍🏫📚 🇮🇳 As a Bengali Language Teacher with 6 years of experience and a graduate of Jadavpur University, I am passionate about teaching my students the intricacies of the Bengali language and helping them gain a deeper appreciation for the rich cultural heritage of Bengal. 🌟 💪🌟 If you are looking for a Bengali Language Teacher who is passionate, experienced, and committed to helping you achieve your goals, then look no further! Together, we can take your Bengali skills to the next level and unlock a world of new opportunities and experiences. 🤝👨‍🎓
4.8
Xếp hạng
34
Học viên
152
Bài học
99%
Tham gia
99%
Phản hồi

Bài học Tiếng Bengal

Bài học thử
10 bài học đã hoàn thành
USD 5.00+
Bengali Lesson for All Level
A1 -  C2

Chung

84 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Conversational Bengali & Business Bengali
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

52 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 8%
Intensive Bengali
A1 -  C2

Luyện giao tiếp

6 bài học đã hoàn thành
USD 6.00+
Gói bài học được giảm giá 8%

Thời gian rảnh

Theo múi giờ của bạn (UTC+00:00)
Các sáng tạo của tôi
Bài kiểm tra (5)

18 Nhận xét

Học viên Mira
Mira
6 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
Durdanta class
11 Thg 04 năm 2021
Học viên Leena Ahmed
Leena Ahmed
1 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
He was great
6 Thg 02 năm 2021
Học viên Ash
Ash
26 bài học Tiếng Bengal
Lựa chọn dành cho giáo viên
Thanks for correcting my mistakes and suggesting easy words to use in conversation.
21 Thg 01 năm 2021
Học viên Tiyasa M.
Tiyasa M.
1 bài học Tiếng Bengal
He is a excellent teacher!
20 Thg 02 năm 2024
Học viên Sana Bose
Sana Bose
9 bài học Tiếng Bengal
Very good understanding between teacher and student!
17 Thg 08 năm 2023
Học viên Tula
Tula
2 bài học Tiếng Bengal
This was my first lesson and my first experience with the Bengali language. The teacher was very kind, supportive, and encouraging. Thank you!
16 Thg 05 năm 2022
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD