Karolina

專業教師
教授
亞美尼亞語
母語
會說
英語
法語
俄語
來自 亞美尼亞居住在 亞美尼亞 Other (18:24 UTC+04:00)
關於我
於 2022年2月24日 成為 italki 教師
Hi! I am a native Armenian speaker from Armenia. I have BA and MA degrees in Philology. I can teach both absolute beginners and people with high level of knowledge.
5.0
評分
4
學生
9
課程
100%
到課率
95%
回覆

亞美尼亞語課程

試聽課程
2 節課已完成
USD 5.00+
Armenian for beginners
A1 -  A2

一般

4 節課已完成
USD 15.00+
享有 6% 折扣套裝方案
General Armenian
A1 -  C1

一般

3 節課已完成
USD 15.00+
享有 6% 折扣套裝方案

上課時段

根據你的時區 (UTC+00:00)
我所創建的
小測試 (2)

2 個評價

Tom
3 亞美尼亞語 課程
Very good. Karolina found the perfect lesson plan and structure for my level.
2022年6月8日
ArpineAstvadzaturian
4 亞美尼亞語 課程
Շատ լավ դասատու է: Նա համբերաբար և բարի է, դասերն անցնում են ուրախ, միևնույն ժամանակ մի ժամվա ընդացքում շատ թեմաներ ենք անցնում: Ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե ցանկանում եք լավ սովորել հայերեն և ճիշտ խոսել🇦🇲
2022年4月26日
你的最終付款將以美元做為結算單位