IELTS Teacher SAJ
Hulpleerkracht
I'm very hungry. I ....... much today.
didn't eat
haven't eaten
277 ondervraagd
25 nov 2022 21:52
Antwoorden · 6
Actually both of these are fine and would be commonly used.
26 november 2022
I'm sorry but how? Could you elaborate?
26 november 2022
Deze inhoud schendt onze communityrichtlijnen.
26 november 2022
Deze inhoud schendt onze communityrichtlijnen.
26 november 2022
Heb je je antwoorden nog steeds niet gevonden?
Schrijf je vragen op en laat de moedertaalsprekers je helpen!