Sajad
Lektor ze społeczności
I'm very hungry. I ....... much today.
didn't eat
haven't eaten
zadano pytania 277
25 lis 2022 21:52
Odpowiedzi · 6
Actually both of these are fine and would be commonly used.
26 listopada 2022
I'm sorry but how? Could you elaborate?
26 listopada 2022
Te treści naruszają Wytyczne dot. Społeczności.
26 listopada 2022
Te treści naruszają Wytyczne dot. Społeczności.
26 listopada 2022
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!