Simon White
Profesjonalny nauczyciel
The spade is...........
behind the gate
on top of the gate
in front of the gate
at the gate
zadano pytania 134
27 wrz 2023 07:14
Odpowiedzi · 6
Hi Simon! How’s it different from at the gate?
27 września 2023
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!