Hide
Lektor ze społeczności
An useful Japanese phrase today!
Level: 2/3 easy 🔥🔥 What does the below word mean? "確かに" -tashikani-
Certainly!
What?
Im not sure!
Perfect!
zadano pytania 128
9 cze 2023 22:41
Odpowiedzi · 2
1
確かにはof courseといいう意味と思ったけど…
10 czerwca 2023
コメントありがとうございます😊 Of course なら「もちろん!」や「ぜひ!」などがそれに近い表現だと思います☺️ぜひ使ってみてください!
10 czerwca 2023
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!