zenawp2012
how to say sorry in korean?
27 apr 2012 04:43
Antwoorden · 2
죄송합니다 / 죄송해요 <- This sentences made little bit more formal word. it means sorry. 미안합니다 / 미안해요 / 미안해 <- This is 'I'm sorry' too. 죄송 > 미안
27 april 2012
죄송합니다 -chwe song ham ni da - I am sorry (formal) chwesonhamnida 미안해[요] - mi ahn hae [yo] - I'm sorry; Sorry (informal) mianhae[yo]
27 april 2012
Heb je je antwoorden nog steeds niet gevonden?
Schrijf je vragen op en laat de moedertaalsprekers je helpen!
zenawp2012
Taalvaardigheden
Engels, Koreaans
Taal die wordt geleerd
Koreaans