Julia

專業教師
教授
亞美尼亞語
母語
會說
英語
俄語
來自 亞美尼亞居住在 亞美尼亞 Yerevan (05:15 UTC+04:00)
關於我
於 2020年8月20日 成為 italki 教師
Hi, there! Thanks for stopping by. My name is Julia and I am from Armenia, a land of iconic beauty and amazing charm. At an early age, I developed a love of languages. I studied French at school and Spanish at university. I have a Master's Degree in Linguistics (English) and International Communications. Currently, I am running my business. It's a Language Learning Center in Yerevan with over 150 students. My passions are traveling, teaching, and reading. I'm quite an adventurous person. I want to see that whole world. I love meeting people from different cultures.
5.0
評分
64
學生
384
課程
99%
到課率
100%
回覆

亞美尼亞語課程

試聽課程
40 lessons completed
USD 5.00+
Armenian Course For Adults
A1 -  C1

會話練習

344 lessons completed
USD 10.00+
享有 10% 折扣套裝方案

上課時段

根據你的時區 (UTC+00:00)

36 個評價

Yaakov
118 亞美尼亞語 課程
老師的選擇
For learning Armenian, there is no one better than Julia
2023年2月19日
Ruben Khachaturyan
1 亞美尼亞語 課程
It was an easy going communication. I think the teacher could adapt to my what I have asked for, although my wish was unique to some degree. So I would definitely continue our classes.
2023年6月9日
Ian Greer
1 亞美尼亞語 課程
Wonderful lesson despite my fatigue. I look forward to having more lessons.
2023年2月17日
Yaakov
118 亞美尼亞語 課程
If you want to learn Armenian, regardless of age, Julia is simply the best.
2023年2月12日
Edward
29 亞美尼亞語 課程
Мне очень понравился урок с Джулией! Все супер!
2023年2月3日
Anna
8 亞美尼亞語 課程
Ես շատ եմ սիրում մեր դասերը։ Ջուլիան շատ համբերաստ, բարի և ուշադիր ուսուցիչուղի է։ Դասի մթնոլորտը շատ լավ է, շատ հաճելի է նրա հետ պարապել։ Դասի հետո զգում եմ որ շատ նոր բաններ սովորեցի։
2023年1月21日
你的最終付款將以美元做為結算單位