Ani

專業教師
教授
亞美尼亞語
母語
會說
英語
俄語
其他
來自 亞美尼亞居住在 亞美尼亞 Yerevan (03:14 UTC+04:00)
關於我
於 2020年8月26日 成為 italki 教師
趣味主題閱讀藝術熱愛運動
Hi, I am Ani-a positive and purposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride bikes and listen to music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
5.0
評分
80
學生
574
課程
100%
到課率
99%
回覆

亞美尼亞語課程

試聽課程
35 lessons completed
USD 5.00+
Daily conversation
A1 -  C1

一般

320 lessons completed
USD 10.00+
享有 12% 折扣套裝方案
Writing Armenian
A1 -  C2

一般

77 lessons completed
USD 10.00+
享有 4% 折扣套裝方案
Literature
B2 -  C2

一般

51 lessons completed
USD 12.00+
享有 8% 折扣套裝方案
Հայոց լեզվի թեստ/Armenian Language Test
A2 -  B2

測驗準備

18 lessons completed
USD 16.00+
享有 5% 折扣套裝方案
Armenian for Kids
A1 -  B1

兒童

70 lessons completed
USD 12.00+
享有 8% 折扣套裝方案
Conversation Practice
A2 -  C1

會話練習

3 lessons completed
USD 12.00+
享有 3% 折扣套裝方案

上課時段

根據你的時區 (UTC+00:00)

56 個評價

Sasha Soboleva
18 亞美尼亞語 課程
Ani's materials are amazing! She creates all the learning materials myself and she tailors them to your needs.
2023年9月24日
Sasha Soboleva
18 亞美尼亞語 課程
Fun and well-structured class, as always! I am excited to see how much I have learned over the past months of lessons with Ani.
2023年7月3日
Sasha Soboleva
18 亞美尼亞語 課程
I missed my classes with Ani! Happy to take on Armenian again
2023年6月15日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks Ani! 👍 As always - great :)
2023年5月14日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks for the interesting and useful insights into the language as always :)
2023年5月12日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks Ani! Great content and motivating, as always :)
2023年5月8日
你的最終付款將以美元做為結算單位