Ani

專業教師
教授
亞美尼亞語
母語
會說
英語
俄語
其他
來自 亞美尼亞居住在 亞美尼亞 Yerevan (22:54 UTC+04:00)
關於我
於 2020年8月26日 成為 italki 教師
趣味主題閱讀藝術熱愛運動
Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride bikes and listen to music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
5.0
評分
73
學生
510
課程
100%
到課率
99%
回覆

亞美尼亞語課程

試聽課程
30 lessons completed
USD 5.00+
Daily conversation
A1 -  C1

一般

300 lessons completed
USD 10.00+
享有 5% 折扣套裝方案
Writing Armenian
A1 -  C2

一般

55 lessons completed
USD 10.00+
享有 5% 折扣套裝方案
Literature
B2 -  C2

一般

51 lessons completed
USD 10.00+
享有 5% 折扣套裝方案
Հայոց լեզվի թեստ/Armenian Language Test
A2 -  B2

測驗準備

9 lessons completed
USD 15.00+
享有 5% 折扣套裝方案
Armenian for Kids
A1 -  B1

兒童

65 lessons completed
USD 10.00+
享有 5% 折扣套裝方案

上課時段

根據你的時區 (UTC+00:00)

53 個評價

Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks Ani! 👍 As always - great :)
2023年5月14日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks for the interesting and useful insights into the language as always :)
2023年5月12日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks Ani! Great content and motivating, as always :)
2023年5月8日
Sergey S
6 亞美尼亞語 課程
Thanks Ani, nice to meet you and great first lesson!
2023年5月7日
Jeremy
11 亞美尼亞語 課程
Ani was finally a teacher I connected with and felt so comfortable talking to! She is very intelligent and uses her knowledge to provide the best avenue for attaining Armenian language skills and cultural knowledge. It was such a delight to attend many lessons with her. If you haven't found a teacher on iTalki who makes you comfortable, Ani is sure to be the best option for easy conversations :D
2023年4月10日
Sasha Soboleva
6 亞美尼亞語 課程
Ani is not only an amazing teacher but also is such a sweet person! Thank you for another class where I learned so much in just one hour.
2023年4月2日
你的最終付款將以美元做為結算單位