JOEY💕Adult/Kids
Hulpleerkracht
🔺🔺🔺 Tagalog Language Quiz 🔺🔺🔺
Translate this in Tagalog👇👇 >My mother is beautiful.
Ang aking ina ay masaya.
Ang aking ina ay maganda.
1 ondervraagd
27 feb. 2024 09:32