Eddah Mureithi
Hulpleerkracht
Familia na Mahusiano Utangulizi: Leo, tutajifunza kuhusu familia na mahusiano katika lugha ya Kiswahili. Familia ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na ni muhimu kujua maneno na muktadha unaohusiana na familia katika lugha yetu. Maneno Muhimu: 1. Mzazi- (Parent) - Mzazi mmoja - (Single parent) - Wazazi - (Parents) 2. Mtoto- (Child) - Mwana - (Son) - Binti - (Daughter) 3. Kaka- (Brother) - Dada - (Sister) 4. Mume- (Husband) - Mke - (Wife) 5. Baba - (Father) - Mama - (Mother) 6. Ndugu- (Relative/Sibling) - Kaka wa kambo - (Stepbrother) - Dada wa kambo - (Stepsister) 7. Mjomba- (Uncle - Father's brother) - Shangazi - (Aunt - Father's sister) 8. Mpwa- (Nephew/Niece - Brother's/Sister's child) - Mjukuu - (Grandchild) Kitukuu-mtoto wa mjukuu Kilembwe-mtoto wa kitukuu Kilembwekeza-mtoto wa kilembwe Haya ni baadhi ya maneno muhimu unayoweza kutumia unapozungumza kuhusu familia na mahusiano katika lugha ya Kiswahili. Familia ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na kujifunza lugha yake kunaweza kuimarisha uhusiano wetu na familia zetu. Karibu kutoa maoni au kuuliza maswali!
27 feb. 2024 08:49
Opmerkingen · 2
1
Huenda mambo yamebadilika Kenya?? Lakini huku Tanzania, kitamaduni, mjomba ni kaka wa mama (mjomba is the mother's brother). 🤔
11 mrt. 2024 08:42