WaterGuy
How do you say "Live wallpapers" in Korean?
25 maj 2024 09:29
Odpowiedzi · 3
Zaproszony
1
라이브 배경화면?
25 maj 2024 09:45
Zaproszony
Or 움직이는 배경화면(literally moving wallpaper) 🫡
25 maj 2024 13:11
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!