Anni
Lektor ze społeczności
What does this ________?
means
mean
zadano pytania 604
27 wrz 2023 07:45
Odpowiedzi · 1
1
Yas
27 września 2023
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!