Tina IELTS
Lektor ze społeczności
English students, test your prepositions 😁
I think she spent the entire day ______ the phone.
on
in
at
zadano pytania 266
27 wrz 2023 09:57
Odpowiedzi · 2
2
On
28 września 2023
1
On
28 września 2023
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!