Tina IELTS
Lektor ze społeczności
English students, test your prepositions 😁
I think she spent the entire day ______ the phone.
on
in
at
zadano pytania 265
27 wrz 2023 09:57
Odpowiedzi · 2
2
On
28 wrz 2023 04:21
1
On
28 wrz 2023 04:21
Nadal nie znalazłeś/łaś odpowiedzi?
Napisz swoje pytania i pozwól, aby rodzimi użytkownicy języka ci pomogli!