Irida Hoti

职业教师
教授
阿尔巴尼亚语
母语
会说
英语
意大利语
其他
Dr. Irida Hoti, Albanian Language Teacher with 20 years experience.
来自 阿尔巴尼亚居住于阿尔巴尼亚Shkoder (22:24 UTC+02:00)
个人简介
2020年6月28日起成为italki教师
兴趣话题旅行写作科学
I am a twenty years experienced Language Teacher, Lecturer and Researcher. I got graduated for “Albanian language and literature” in 1997 at Shkodra University. In 2006 I got the tittle “Master” and in 2012 the tittle “Doctor in Science” in linguistics, at Tirana University, Albania. Since 2004 I am an Albanian language teacher (at a high school) and an assistant professor (part – time) at Shkodra University. In 2017 I am awarded with the National Prize: "The teacher of the Year in Innovation", Albania. I am member of the Albanian Scientific Women Network since 2017. I am a Certified Trainer for teachers since 2018. Author of a monograph, Co-author of 15 books in the Educational Field.
5.0
等级
122
学生
1552
课时
100%
出勤率
100%
回应

阿尔巴尼亚语课程

试用课
80 lessons completed
USD 10.00+
Introducing yourself. Who you are? Where are you?-Prezantimi i vetes. Kush je? Nga je?
A1 -  A2

通用

654 lessons completed
USD 22.00+
课时包立减 8%
Learn through communicative situations -Mësojmë përmes situatave komunikative
A1 -  A2

对话练习

257 lessons completed
USD 22.00+
课时包立减 8%
Albanian language learning for children - Mësimi i gjuhës shqipe për fëmijët
A1

通用

348 lessons completed
USD 19.00+
课时包立减 21%
Listening & Speaking for everyday life
A1 -  A2

通用

213 lessons completed
USD 17.00+
课时包立减 9%

可预约时间

已使用你所在的时区显示 (UTC+00:00)
我的创建
小测试 (2)

198 个评价

Larisa
115 阿尔巴尼亚语 课时
老师的选择
I've been studying with Irida for over a year now and I can see my Albanian dramatically improving. Today, Irida gave me an Albanian test where she tested my reading, writing, listening and speaking skills. As a teacher, Irida works to understand what level you are at and build a real curriculum to enhance your abilities. Studying with Irida is the closest thing I've found to having a formal education in Albanian. I highly recommend studying with Irida, she has a sophisticated teaching style that will definitely help you.
2021年12月22日
Mimi
41 阿尔巴尼亚语 课时
老师的选择
Thank you so much Irida, I am making progress. I wrote my first letter in Albanian for my dear teacher. E dashur Irida,
 Sot të gjithë mësuesit në Shqipëri festojnë këtë ditë me shumë lumturi.
 Për këtë ditë të solla dicka, një poezi si dhuratë nga zemra
. Unë jam një nga nxënëset e tua, çdo të mërkurë mësoj me ty gjëra të reja.
 Gjuha shqipe është nga më të vështirat Unë nuk mendoj
 Por me ty, rasa, koha, e trajta bëhen më të thjeshta.
 Pas dimrit vjen pranvera
 E pak nga pak e kuptova
 Duket se shpjegimet e tua janë si magji
 Të falënderoj nga zemra
 Edhe të uroj Gëzuar Ditën e Mësuesit nga Franca! Mimi
2021年3月10日
Mirsada durakovic
88 阿尔巴尼亚语 课时
老师的选择
Irida is very kind and very helpful - I really enjoy having lessons with her - the lessons are very clear and easy to understand .
2020年7月29日
Mia
42 阿尔巴尼亚语 课时
Irida is compassionate and very understanding. She goes above and beyond for her students by creating lessons that help them advance. She truly loves teaching, and it shows in her lessons.
2023年5月7日
edsloopmia867
1 阿尔巴尼亚语 课时
Excellent teacher, very knowledgeable and was able to identify which areas I need to practice and review! Really helpful and professional! Will definitely book another class!
2023年4月15日
Isabel Carlota Funch
2 阿尔巴尼亚语 课时
Very good teacher with a lot of patience and she explains things very well :-)
2023年3月13日
最终付款货币为USD