Anni
Topluluk Eğitmeni
Unfortunately, the car __________ on the way to the airport, causing us to miss our flight.
broke down
broken down
496 test oldu
29 Eyl 2023 04:54
Yanıtlar · 1
need friends
30 Eyl 2023 06:21
Hâlâ cevap bulamadın mı?
Sorularını yaz ve ana dil konuşanlar sana yardım etsin!