Frances Jane
Topluluk Eğitmeni
If two people 'are an item' what are they?
Having an argument
Having a professional relationship
Having a romantic relationship
Having a conversation
222 test oldu
30 Eyl 2023 08:49
Yanıtlar · 2
Hi 👋 Can you translate English into Spanish
30 Eyl 2023 21:55
Hâlâ cevap bulamadın mı?
Sorularını yaz ve ana dil konuşanlar sana yardım etsin!