9534 stanno partecipando
#Fall-into-Learning
What made you fall into learning the language? Please share your story!
Namaste! नेपाली Listening Challenge मा भाग लिनु हुने सम्पूर्णलाई धेरै-धेरै धन्यबाद छ ! आज अन्तिम दिन दिन - सात (Day-7): तलको लिंकमा दिइएको भिडियो हेरेर उत्तर दिनुस्। तपाइले उत्तर कमेन्टमा वा italki inbox मा दिन सक्नु हुनेछ। म सबैको उत्तर हेर्नेछु। Translation: Watch the video given in the link below, and answer the questions in the comment section or italki inbox; I’ll check them. https://youtu.be/PGVykBGIzMc?si=_GoN-QDUc0GFtlKu भिडियो के को बारेमा हो? -Video Ke ko baarema ho?) (What is the video about?) भिडियोमा भएको अन्तिमको वाक्य के हो? -Video maa bhaeko antim ko wakya ke ho? (What is the last sentence in the video?)
25 feb 2024 20:59
0
0
Mostra altro
Condividi i tuoi pensieri
Raccomandazioni