isa sora
Community Tutor
#DailyVocabulary Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, dunia imeshuhudia changamoto mbalimbali. Je , kwa maoni yako ni mwaka gani una changamoto zaidi kati ya 2020 na 2021? ( in the period of the past 2 years, the world has experienced various challenges. In your opinion which year is more challenging between 2020 and 2021? ) For beginners, shuhudia ------------- to witness Kipindi ---------------- period (noun class: KI/VI, plural form is Vipindi) changamoto --------- challenge ( noun class: I/ZI, plural form: changamoto) mbalimbali ----------- various kati ya ---------------- between Mwaka ujao ---------- next year miaka miwili ijayo ----------- the next 2 years The following picture has vocabulary related to the year, which comes in handy when discussing past events or planning for future events. Enjoy
Nov 13, 2021 5:07 AM
isa sora
Language Skills
Arabic, Arabic (Egyptian), English, French, Oromo, Swahili
Learning Language
French