[Deactivated user]
Nuk kam kafshë shtëpiake sepse nuk kam kohë të mjaftueshme. Por unë i dua shumë macet, qentë dhe shumë kafshë të tjera. Por mendoj se është e rëndësishme që nëse keni kafshë shtëpiake që ato të mbahen në një mënyrë të përshtatshme për speciet.
Jun 17, 2021 6:14 PM