Max
Vietnamese journey W-question 1(what) Anh ăn gì? Anh ăn phở Chị uống gì? Chị uống nước chanh
Em mua gì? Em mua ____"fish"
mèo
chó
vịt
9 quizzed
Feb 10, 2022 12:06 AM